Przejdź dalej
Stowarzyszenie Edukacyjne
"INTEGRITAS"
ul. Poselska 7/4, 58-316 Wałbrzych
tel./fax (074) 843 17 60

    
Bank i nr konta:
PKO BP, I O/WAŁBRZYCH
15 1020 5095 0000 5302 0061 8306

Wpłacając darowizny na nasze konto,
wspieracie nas Państwo w pracy na rzecz rodzin